A székhely-szolgáltatás keretei között Társulásunk vállalja az általunk alapított, vagy az Irodával állandó jogi megbízásban álló cégek számára székhely biztosítását.

A székhely-szolgáltatói tevékenységet – partnerszolgáltatónkon keresztül – a 2006.évi V. törvény alapján biztosítjuk Ügyfeleink részére Budapesten. A székhelyszolgáltatás alapján a cég bejegyzett irodája a partnerünk által biztosított címen van, itt történik a cég hivatalos iratainak átvétele, érkeztetése, őrzése. A 2012. március 1-től a székhelyhasználat jogcímének igazolását be kell nyújtani a cégbírósághoz. A székhely-szolgáltatás nagyon kedvező a társaságoknak, hiszen megkönnyíti a piacra lépést azáltal, hogy nem kell egy ingatlan tulajdonjogának vagy bérleti jogának megszerzését igazolni.  Az ügyviteli rendszerünket úgy alakítottuk ki, hogy mindkét fél számára előnyös feltételekkel Ügyfeleink megelégedésére törekedjen.

Mit nyújt partnerszolgáltatónk a székhely-szolgáltatási tevékenység keretei között?

 • A cég hivatalos, cégbíróságon regisztrált székhelyeként partnerünk irodacímét,
 • A cég nevének feltüntetését az iroda bejáratánál,
 • Az üzleti és hivatalos posta igazolt átvételét,
 • Sürgős szükség esetén a megbízó társaság azonnali, de 2 munkanapon belüli e-mailes értesítését,
 • Az ügyfél iratanyagának elkülönített és biztonságos őrzését,
 • A bejövő eredeti számlák és bankkivonatok heti egyszeri postai továbbítását a megadott címre, pl. könyvelőirodába, a másolatok megtartása mellett, végül
 • A társaság cégiratainak, a működéshez szükséges hatósági engedélyeinek, a NAV felé tett adatbejelentést tartalmazó okiratoknak, valamint a számviteli törvény szerinti beszámolóknak (és a társaság által megjelölt bármely más iratanyagnak) a rendelkezésre tartását.

A székhely-szolgáltatási szerződés megkötéséhez az alábbiakra van szükség:

 • ügyvezető vagy meghatalmazottja megjelenése;
 • személyigazolvány vagy útlevél;
 • lakcímkártya;
 • adóazonosító kártya;
 • kapcsolattartó telefonszáma, a későbbi beérkező levelek, küldemények értesítéséhez;
 • e-mail cím küldeményei továbbításához (ha nem rendelkezik e-mail címmel, segítünk elkészíteni);
 • külföldi ügyvezető esetén kézbesítési megbízott (tudunk segíteni);

 

A témakör szakértői:
Dr. Herceg József
peti feje 3