FORTANA CAPITAL Zrt.

A társaság alapadatai:

 • név: FORTANA CAPITAL Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 • székhely: 7624 Pécs, Klimó György utca 21. földszint 1. ajtó
 • cégjegyzékszám: 02-10-060507
 • adószám: 27807958-1-02
 • felügyelő hatóság: Magyar Nemzeti Bank
 • tevékenységi engedély száma: H-EN-I-141/2022.
 • engedélyezett tevékenységek:
  • hitel és pénzkölcsön nyújtása – kivéve kézizálog hitelezési tevékenységet,
  • pénzügyi lízing,
  • követelésvásárlási tevékenység,
  • pénzügyi szolgáltatás közvetítése.

Letölthető dokumentumok

Üzletszabályzat

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

Panaszkezelési szabályzat

Adatkezelési tájékoztató

Tevékenységi engedély

Elérhetőségek

 • postacím: 6300 Kalocsa, Hősök útja 8.
 • e-mail: gelencsergyula (kukac) gmail (pont) hu  
 • telefon: 06-30-969-2304 (munkanapokon 9-16 óra között és keddi napokon 8-20 óra között)

Pénzügyi Navigátor a tudatos fogyasztókért

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény az MNB feladataként jelöli meg a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét, illetve a pénzügyi szervezetek által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevők érdekeinek védelmét. Tovább


Panaszkezelés

Amennyiben az ügyfél a FORTANA CAPITAL Zrt. válaszát, eljárását, intézkedését (mulasztását) sérelmezi, panaszát formailag kötetlenül, szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen, vagy más által átadott irat útján, postai úton, elektronikus levélben) is megteheti. Az írásbeli panaszbejelentés segítése érdekében a Társaság formanyomtatványt biztosít ügyfelei számára, amely a Társaság honlapján elérhető. A nyomtatvány használata nem kötelező.

Panaszbejelentés írásban

 • Postacím: 7624 Pécs, Klimó György utca 21. földszint 1. ajtó
 • Telefax: 06-30-969-2304
 • E-mail cím: iroda(kukac)herceglaw.hu    

Panaszbejelentés személyesen

 • Panaszügyintézés helye: 7624 Pécs, Klimó György utca 21. földszint 1. ajtó
 • Nyitvatartási idő: minden munkanapon 8-16 óra között

Panaszbejelentés telefonon

 • Telefonszám: 06-30-969-2304
 • Hívásfogadási idő: munkanapokon 9-16 óra között és keddi napokon 8-20 óra között

Az eljárás további menetét, jogorvoslati fórumok igénybevételének módját és elérhetőségét a Társaság panaszkezelési szabályzata tartalmazza:

Panaszkezelési szabályzat

Az MNB honlapján a panaszkezeléssel kapcsolatban tájékozódhat: