Pénzügyi vállalkozás alapítása

Fő szakterületünk pénzügyi vállalkozások alapítása hitelezési, követelésvásárlási, lízing, valamint záloghitelezési tevékenységi körökkel. Az elmúlt 10 évben szerzett pénzügyi szakmai tapasztalatunk alapján az Irodánk egyik kiemelt szakterületévé vált a banki és pénzügyi szolgáltatások joga, és ma már az új pénzügyi vállalkozások több mint fele a közreműködésünkkel szerzi meg a működési engedélyét. Fő profilunk körébe tartozik a pénzügyi intézmények alapításához és tevékenységi körük bővítéséhez szükséges engedélyeztetési eljárásának teljes körű lebonyolítása, illetőleg tevékenységfüggő szabályzatok elkészítése üzletági korlátozás nélkül.

Engedélyeztetés menete

Pénzügyi vállalkozás alapítása esetén az első lépés a Felügyelet (MNB) engedélyének a megszerzése. Mindez még a cégbejegyzés előtt kell történjen, ugyanis amíg nem rendelkezik felügyeleti engedéllyel egy pénzügyi vállalkozás, addig nem kezdheti el a tevékenységét. A Felügyelet azt vizsgálja elsősorban, hogy a kérelmező vállalkozás rendelkezik-e azokkal az személyi, tárgyi, illetve szabályozási feltételekkel, amelyek a prudens működést garantálják. A kiadott engedély határozatlan ideig érvényes, illetve a Felügyelet ellenőrzési joggal él a pénzügyi vállalkozások működését illetően. Az engedélyezés személyi és tárgyi feltételeiről, az alapítás költségeiről Irodánk előre egyeztetett időpontban személyes felvilágosítást nyújt. Mindenre kiterjedő jogi tanácsot a pénzügyi vállalkozás céljának és pénzügyi hátterének ismeretében tudunk adni.

Jogi szolgáltatásaink

Pénzügyi vállalkozás alapítása esetén az alábbi jogi szolgáltatásainkat kínáljuk:

 • Engedélyezési eljárás kezdeményezése és hiánytalan kérelem benyújtása az MNB-hez;
 • Pénzügyi vállalkozás cégeljárásban történő bejegyeztetése – a pénzintézetekre vonatkozó külön szabályokkal;
 • Alapításhoz szükséges összes kötelező szabályzat elkészítése a kívánt tevékenységi körnek (hitel, lízing, faktoring, kézizálog hitel) megfelelően;
 • Igazgatósági és felügyelőbizottsági ügyrend előkészítése;
 • Alapításhoz szükséges részletes üzleti terv elkészítése;
 • Biztonsági rendszer felépítéséhez tanácsadás;
 • Tanácsadás a szervezeti felépítés, informatikai rendszer beszerzése, tárgyi és személyi feltételek kialakítása kapcsán;
 • Hitel, lízing, faktoring termékek kidolgozása, szabályzatainak elkészítése;
 • MNB jelentések feladásának betanítása, érdemi segítségnyújtás a Felügyelettel szembeni kötelezettségek teljesítéséhez;
 • Kölcsönszerződés minták, hitelbírálati rendszer kialakítása és iratminták elkészítése;
 • A KHR rendszer integrálása és működésének betanítása;
 • Magyarország legnagyobb hitelközvetítői hálózataival történő szerződéskötések előkészítése;
 • Követeléskezelés – behajtás;
 • Banki forrásszerzés során tanácsadás és kérelmek elkészítése
 • Jogi és gazdasági tanácsadás a prudens és nyereséges működéshez.

Pénzügyi vállalkozások működtetése

Az Iroda bankjogi gyakorlata a pénzügyi jogi szolgáltatások széles körét foglalja magában. Ezek közé tartozik például szindikált és nem szindikált hitelügyletek bonyolítása, projektfinanszírozás, pénzintézetek hitel-, kölcsön- és biztosítéki formaszerződéseinek megszerkesztése, tanácsadás értékpapírügyletekkel kapcsolatosan, valamint pénzmosási szabályzatok készítése. Jogi szolgáltatásunk komplex, a pénzügyi vállalkozás teljeskörű jogi megfelelőségét garantálja. A teljesség igénye nélkül az alábbi fő tevékenységeket látjuk el az általunk alapított pénzügyi vállalkozások esetében:

 • a Társaság jogszerű működésének elősegítése;
 • a Társaság külföldi lakcímmel rendelkező tagjaihoz és tisztségviselőihez kapcsolódó kézbesítési megbízási feladatok ellátása a Megbízott székhelyén vagy telephelyén;
 • a Társasággal szerződésben lévő ügyvédi irodákkal való kapcsolattartás, adatszolgáltatás, közreműködés a megbízás ellátásában;
 • a Társaság jogi képviselete a Magyar Nemzeti Bank előtt illetve peres és peren kívüli eljárásokban;
 • a Társaság szerződéseinek jogi kontrollja;
 • egyéb operatív ügyekben a jogi lehetőségek meghatározása, az ügyek jogszerű lefolytatásának felügyelete;
 • a Társaság döntéseinek jogi véleményezése;
 • az Ügyvezetői utasítások, belső szabályzatok elkészítése, jogi kontrollja;
 • Igazgatósági és felügyelő bizottsági ülések megszervezése,
 • előkészíti az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság részére a negyedévente készítendő jelentést a Társaság működéséről;
 • részt vesz az éves és középtávú üzleti-pénzügyi terv és az erről készítendő előterjesztés elkészítésében;
 • figyelemmel kíséri a Társaság belső működési folyamatait és szükség esetén javaslatot tesz azok módosítására;
 • gondoskodik a Társaság működését szabályozó szabályzatok betartatásáról;
 • javaslatokat tesz új termék bevezetésére, illetve a meglévő termékek feltételrendszerének módosítására;
 • szerződéskötés előkészítése az ügyfelekkel;
 • gondoskodik az ügyfelek pontos és hiteles tájékoztatásáról;
 • jogi szempontból felülvizsgálja a hitelbírálati, fedezetértékelési rendszert, a tapasztalatok alapján javaslatot tesz azok változtatására;
 • felügyeli a kockázatkezelési és kockázatértékelési rendszer működését, javaslatot tesz annak módosítására;

Követeléskezelés és végrehajtás

További jelentős ágazata irodánknak a pénzkövetelések behajtása fizetési meghagyásos és peres eljárásokban, végrehajtás útján, hitelezők képviselete végrehajtási eljárásokban, peres eljárásokban, felszámolási és csődeljárásokban, követelések biztosítéki rendszerének kidolgozása, biztosítéki szerződések készítése, biztosítékok érvényesítése.

Referenciák – pénzügyi vállalkozás alapítása

Amennyiben azonban Önnek pénzügyi vállalkozás alapítása előtt külön szakmai referenciára volna szüksége, az elérhetőségeinken keresztül eljuttatott megkeresésére írásos tájékoztatást nyújtunk. Az alábbiakban megtekinthető – a teljesség igénye nélkül – néhány referenciamunkánk:

A témakör szakértői:
Dr. Herceg József
peti feje 3