Várhatóan 2014 október elején újra megjelenik a „Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének  támogatása” című pályázati felhívás!

A 2012-es kiírás legfontosabb pontjait az alábbi táblában foglaltuk össze (ezekhez képest várhatóan nem lesznek lényegi változások)

Igényelhető vissza nem térítendő támogatás:

 • minimum: 3.000.000 Ft
 • maximum: 20.000.000 Ft

Elérhető támogatás: az összes elszámolható költség maximum 50%-a.

Az önrész saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat.

Kötelező vállalások:

 • Létszámtartás: a projekt befejezési évét közvetlenül követő egy üzleti évben a vállalat éves átlagos statisztikai létszámának értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá.
 • Marketing felelős kijelölése: a megvalósítási időszak végére kialakítja a vállalaton belüli, a vállalat marketing tevékenységéért felelős alkalmazott munkakörét és biztosítja annak betöltését.

Legfőbb pályázati feltételek:

 • A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a pályázó bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.
 • Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek nem támogathatóak, de például az e régióban székhellyel, a régió területén kívül fiókteleppel rendelkező vállalatok ott megvalósuló projektjei igen.
 • Legalább két lezárt, teljes üzleti évvel kell rendelkeznie a társaságnak.

Támogatható tevékenységek:

Tanácsadás igénybevétele:

 • Vállalati stratégiai tanácsadás: stratégia kidolgozása; annak végrehajtásához szükséges folyamatok, feladatok, ütemezés, mérföldkövek, felelősök, döntési kompetenciák meghatározása; költségkalkulációk, beruházási igények felmérése.
 • Marketing tanácsadás igénybevétele, piackutatás, igényfelmérés: marketing- és piackutatás elvégzése, marketing eszközök kialakítása, elkészítése, az adott piaci helyzetre, igényekre történő adaptálása.
 • Vállalati folyamatmenedzsment támogatás: a külföldi értékesítést támogató napi, operatív folyamatok kialakítása (szoftverlokalizációs költségek, pénzügyi, számviteli szoftverek fordítási, helyi jogszabályi környezethez történő igazítás költségei).
 • Online megjelenéshez, e-kereskedelemhez kapcsolódó tanácsadás: piacspecifikus online megjelenés kialakítása.
 • Menedzsmentfejlesztési tanácsadás: vállalati menedzsment kompetenciák kijelölése, hiányzó szakértelem szervezeti kereteinek megteremtése, tanácsadói erőforrásokkal történő helyettesítése.
 • Szervezetfejlesztési tanácsadás: szervezeti keretek kialakítása, fejlesztése, a szükséges humánerőforrás biztosítása, szakértőkkel történő megtámogatása.
 • Logisztikai tanácsadás: külpiacspecifikus logisztikai információk beszerzése, partnerek felkutatása, bevonása.

Marketing munkatárs bérköltsége: munkaszerződés / megbízási szerződés szerinti alapbér és járulékai, a támogatott projektben való foglalkoztatás arányában, a végzett tevékenység mértékéig, egy évig.

Piacra jutás tevékenységhez kapcsolódó igénybe vett szolgáltatások díja:

 • vásárokon, kiállításokon való megjelenés díja;
 • marketinganyagok, marketingakciók költsége;
 • marketingeszközök elkészítése, beszerzése, formatervezés;
 • promóciós költségek.

A pontos részletek hamarosan.