peti 2

Dr. Sipos Péter – ügyvéd, büntető szakjogász

Szakterületek
Végzettség

1996-tól ismerkedtem meg a büntetőjoggal alapszintű rendőri szakirányú képzésen keresztül, majd budapesti területeken szereztem gyakorlati tudást, illetve helyeztem át az elméleti tudást a gyakorlatba. 1999-től felsőfokú rendőri szakirányú képzésen vettem részt, majd ezt követően a büntető jogalkalmazást tiszti beosztásokban folytattam.

Tevékenységem során elsősorban gazdasági és vagyon elleni bűncselekmények felderítése, a büntetőeljárásokban, illetve egyes eljárási cselekményekben való részvétel volt a feladatom, továbbá igazgatásrendészeti eljárások lefolytatása is, amelynek során megismerkedhettem a szabálysértési joggal.

2007-ben szereztem jogi karon diplomát, és ezt követően már ügyvédként végeztem büntető jogászi tevékenységet, különféle bűncselekményekkel kapcsolatos védői feladatok ellátása alkalmával, különösen megismerkedve a bírósági szakban végzendő ügyvédi munkával és „pertaktikával”.

Mint önálló ügyvéd a büntető jogi tapasztalataimat kiegészítettem polgári- és gazdasági jogi ismeretekkel is, hogy védői feladataim során ügyfeleim érdekében minél komplexebb tudással rendelkezzem, minél megalapozottabb szolgáltatást nyújtása céljából.

Büntető jogászként vállalok sértetti képviseletet is, elsősorban gazdasági bűncselekmény aspektusokkal rendelkező polgári jogvitákkal kapcsolatban, ahol mint sértett (magánfél) képviselőjeként igyekszem az ügyfelem kintlevőségeit a büntetőeljárásban igényérvényesíteni.

Ügyvéd neve: Dr. Sipos Péter egyéni ügyvéd
Székhely: 1137 Budapest, Újpesti rakpart. 11. Fsz. 2.
Társulási telefon: +36-1/780-0164,
Társulási telefax: +36-1/799-5270
Email cím: peter.sipos@avocat.hu

Nyilvántartó kamara: Budapesti Ügyvédi Kamara
Ügyvédi iroda EU ÁFA száma: