Pénzügyi vállalkozás alapítása

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy pénzügyi vállalkozás 2020. január 1. napjától 100 millió forint induló tőkével, hitel és pénzkölcsönnyújtással is foglalkozó pénzügyi vállalkozás 150 millió forint induló tőkével alapítható.

Fő szakterületünk pénzügyi vállalkozások alapítása hitelezési, követelésvásárlási, lízing, valamint záloghitelezési tevékenységi körökkel. Az elmúlt 10 évben szerzett pénzügyi szakmai tapasztalatunk alapján az Irodánk egyik kiemelt szakterületévé vált a banki és pénzügyi szolgáltatások joga, és ma már az új pénzügyi vállalkozások több mint fele a közreműködésünkkel szerzi meg a működési engedélyét. Fő profilunk körébe tartozik a pénzügyi intézmények alapításához és tevékenységi körük bővítéséhez szükséges engedélyeztetési eljárásának teljes körű lebonyolítása, illetőleg tevékenységfüggő szabályzatok elkészítése üzletági korlátozás nélkül.

Engedélyeztetés menete

Pénzügyi vállalkozás alapítása esetén az első lépés a Felügyelet (MNB) engedélyének a megszerzése. Mindez még a cégbejegyzés előtt kell történjen, ugyanis amíg nem rendelkezik felügyeleti engedéllyel egy pénzügyi vállalkozás, addig nem kezdheti el a tevékenységét. A Felügyelet azt vizsgálja elsősorban, hogy a kérelmező vállalkozás rendelkezik-e azokkal az személyi, tárgyi, illetve szabályozási feltételekkel, amelyek a prudens működést garantálják. A kiadott engedély határozatlan ideig érvényes, illetve a Felügyelet ellenőrzési joggal él a pénzügyi vállalkozások működését illetően. Az engedélyezés személyi és tárgyi feltételeiről, az alapítás költségeiről Irodánk előre egyeztetett időpontban személyes felvilágosítást nyújt. Mindenre kiterjedő jogi tanácsot a pénzügyi vállalkozás céljának és pénzügyi hátterének ismeretében tudunk adni.

Jogi szolgáltatásaink

Pénzügyi vállalkozás alapítása esetén az alábbi jogi szolgáltatásainkat kínáljuk:

 • Engedélyezési eljárás kezdeményezése és hiánytalan kérelem benyújtása az MNB-hez;
 • Pénzügyi vállalkozás cégeljárásban történő bejegyeztetése – a pénzintézetekre vonatkozó külön szabályokkal;
 • Alapításhoz szükséges összes kötelező szabályzat elkészítése a kívánt tevékenységi körnek (hitel, lízing, faktoring, kézizálog hitel) megfelelően;
 • Igazgatósági és felügyelőbizottsági ügyrend előkészítése;
 • Alapításhoz szükséges részletes üzleti terv elkészítése;
 • Biztonsági rendszer felépítéséhez tanácsadás;
 • Tanácsadás a szervezeti felépítés, informatikai rendszer beszerzése, tárgyi és személyi feltételek kialakítása kapcsán;
 • Hitel, lízing, faktoring, kezességvállalás és garancia, letétkezelési, valamint váltókibocsátási termékek kidolgozása, szabályzatainak elkészítése;
 • MNB jelentések feladásának betanítása, érdemi segítségnyújtás a Felügyelettel szembeni kötelezettségek teljesítéséhez;
 • Kölcsönszerződés minták, hitelbírálati rendszer kialakítása és iratminták elkészítése;
 • A KHR rendszer integrálása és működésének betanítása;
 • Magyarország legnagyobb hitelközvetítői hálózataival történő szerződéskötések előkészítése;
 • Követeléskezelés – behajtás;
 • Banki forrásszerzés során tanácsadás és kérelmek elkészítése
 • Jogi és gazdasági tanácsadás a prudens és nyereséges működéshez.

A Kúria Kfv.35715/2016/6. számú precedensképes ítélete alapján „A befolyásoló részesedés megszerzéséhez szükséges pénzügyi forrás eredetének törvényes volta akkor igazolt, ha a kérelmező bizonyítja a jövedelem megszerzését, annak későbbi rendelkezésre állását és a köztük fennálló folyamatos összefüggést.”

Pénzügyi vállalkozások működtetése

Az Iroda bankjogi gyakorlata a pénzügyi jogi szolgáltatások széles körét foglalja magában. Ezek közé tartozik például szindikált és nem szindikált hitelügyletek bonyolítása, projektfinanszírozás, pénzintézetek hitel-, kölcsön- és biztosítéki formaszerződéseinek megszerkesztése, tanácsadás értékpapírügyletekkel kapcsolatosan, valamint pénzmosási szabályzatok készítése. Jogi szolgáltatásunk komplex, a pénzügyi vállalkozás teljeskörű jogi megfelelőségét garantálja. A teljesség igénye nélkül az alábbi fő tevékenységeket látjuk el az általunk alapított pénzügyi vállalkozások esetében:

 • a Társaság jogszerű működésének elősegítése;
 • a Társaság külföldi lakcímmel rendelkező tagjaihoz és tisztségviselőihez kapcsolódó kézbesítési megbízási feladatok ellátása a Megbízott székhelyén vagy telephelyén;
 • a Társasággal szerződésben lévő ügyvédi irodákkal való kapcsolattartás, adatszolgáltatás, közreműködés a megbízás ellátásában;
 • a Társaság jogi képviselete a Magyar Nemzeti Bank előtt illetve peres és peren kívüli eljárásokban;
 • a Társaság szerződéseinek jogi kontrollja;
 • egyéb operatív ügyekben a jogi lehetőségek meghatározása, az ügyek jogszerű lefolytatásának felügyelete;
 • a Társaság döntéseinek jogi véleményezése;
 • az Ügyvezetői utasítások, belső szabályzatok elkészítése, jogi kontrollja;
 • Igazgatósági és felügyelő bizottsági ülések megszervezése,
 • előkészíti az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság részére a negyedévente készítendő jelentést a Társaság működéséről;
 • részt vesz az éves és középtávú üzleti-pénzügyi terv és az erről készítendő előterjesztés elkészítésében;
 • figyelemmel kíséri a Társaság belső működési folyamatait és szükség esetén javaslatot tesz azok módosítására;
 • gondoskodik a Társaság működését szabályozó szabályzatok betartatásáról;
 • javaslatokat tesz új termék bevezetésére, illetve a meglévő termékek feltételrendszerének módosítására;
 • szerződéskötés előkészítése az ügyfelekkel;
 • gondoskodik az ügyfelek pontos és hiteles tájékoztatásáról;
 • jogi szempontból felülvizsgálja a hitelbírálati, fedezetértékelési rendszert, a tapasztalatok alapján javaslatot tesz azok változtatására;
 • felügyeli a kockázatkezelési és kockázatértékelési rendszer működését, javaslatot tesz annak módosítására;

Követeléskezelés és végrehajtás

További jelentős ágazata irodánknak a pénzkövetelések behajtása fizetési meghagyásos és peres eljárásokban, végrehajtás útján, hitelezők képviselete végrehajtási eljárásokban, peres eljárásokban, felszámolási és csődeljárásokban, követelések biztosítéki rendszerének kidolgozása, biztosítéki szerződések készítése, biztosítékok érvényesítése.

Referenciák – pénzügyi vállalkozás alapítása

Amennyiben azonban Önnek pénzügyi vállalkozás alapítása előtt külön szakmai referenciára volna szüksége, az elérhetőségeinken keresztül eljuttatott megkeresésére írásos tájékoztatást nyújtunk. Az alábbiakban megtekinthető – a teljesség igénye nélkül – néhány referenciamunkánk:

A témakör szakértői:
Dr. Herceg József
peti feje 3