Irodánk teljes mértékben képes lefedni és teljesíteni az Ajánlatkérői és Ajánlattevői oldalon jelentkező igényeket, a közbeszerzések terén szerzett több éves tapasztalat és a rendelkezésre álló képzett, jogi végzettségű szakembergárda jóvoltából. Irodánk egyedi esetekben, szakkérdésekben közbeszerzés-jogi tanácsadást is nyújt. Árajánlat igénylése a info@bht.hu e-mailcímen igényelhető. Az árajánlat függ a beszerzés nagyságától, az eljárás fajtájától.

Megbízás esetén a Ügyvédi Társulás az alábbi feladatok elvégzését vállalja Ajánlatkérői oldalon:

 • közreműködés a közbeszerzési eljárás fajtájának meghatározásában;
 • részvételi/ajánlati/ajánlattételi felhívások elkészítése, feladása;
 • közreműködés a bírálati szempontok és alkalmassági feltételek meghatározása során;
 • dokumentációk, szerződéstervezetek elkészítése;
 • a részvételi jelentkezők, az ajánlattevők által feltett jogi kérdések megválaszolása;
 • a részvételi jelentkezések és az ajánlatok bontása;
 • a hiánypótlási felhívások elkészítése, kiadása, a beérkezett hiánypótlások ellenőrzése;
 • részvétel a tárgyalásokon, igény esetén azok levezetése;
 • részvétel a bírálatokban;
 • az összegzések elkészítése;
 • az eljárást lezáró tájékoztatók elkészítése, feladása;
 • kapcsolattartás a Közbeszerzési Hatósággal és egyéb hatóságokkal;

Megbízás esetén a Ügyvédi Társulás az alábbi feladatok elvégzését vállalja Ajánlattevői oldalon:

 • jogi tanácsadás;
 • közreműködés a tisztázó kérdések feltevésében;
 • közreműködés a részvételi jelentkezések, ajánlatok elkészítésében;
 • közreműködés a hiánypótlások teljesítésében;
 • részvétel a közbeszerzési tárgyalásokon;
 • előzetes vitarendezési kérelmek elkészítése;
 • hivatalos közbeszerzési tanácsadóként hivatalos közbeszerzési tanácsadás.

A Társulás tevékenysége a közbeszerzési igények felmérésétől, a közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolításán, a szerződések előkészítésén át, a szerződések teljesítésének közbeszerzés jogi szempontból történő felügyeletéig tart. Az Iroda szolgáltatásainak köre kiterjed az Ügyfelek Közbeszerzési Döntőbizottság előtti, valamint a közbeszerzésekkel kapcsolatos bírósági, szükség esetén az ellenőrző hatóságokkal szembeni képviseletére is.

A Társulás teljes mértékben képes teljesíteni bármely ajánlatkérő közbeszerzési igényét, melyet a közbeszerzések terén szerzett több éves tapasztalat és a Társulás rendelkezésére álló jogi végzettségű szakemberek garantálnak.  A Társulás a résztvevő tagok felelősségbiztosítása révén teljes és egyetemleges anyagi felelősséget vállal a a lefolytatott közbeszerzési eljárások jogszerűségéért, valamint szükséges esetén ingyenesen ellátja a közbeszerzési jogorvoslati eljárásokban a jogi képviseletet.

A Társulás elsődleges feladata és célja a hatályos vonatkozó jogszabályok mentén, azok figyelembevételével és betartásával, ügyfelei beszerzéseinek és a beszerzési folyamatainak racionalizálása.

A témakör szakértői:
Dr. Herceg József
peti feje 3