A Társulás közreműködik gazdasági társaságok (bt, kft, zrt, nyrt.) és külföldiek magyarországi leányvállalatainak alapításában, non-profit szervezetek (alapítványok, egyesületek, közhasznú társaságok) létrehozásában és megváltozott adataik módosításában az alábbiak szerint:

 • alapításhoz  (módosításhoz) szükséges dokumentumok elkészítése (alapító okiratok, társasági szerződések és módosításaik, jegyzőkönyvek, aláírás-minták, nyilatkozatok stb.)
 • üzletrész – illetve részvény – adásvétel
 • cégek egyesülésének és szétválásának, illetőleg cégfelvásárlások (M&A) lebonyolítása
 • fióktelepek és külföldi vállalkozások kereskedelmi képviseletének létrehozása
 • jogi személy belső szabályzatainak kidolgozása, jogi szempontú véleményezése (pl. szervezeti és működési szabályzat, igazgatósági és felügyelőbizottsági ügyrendek)
 • gazdasági társaságok jogi átvilágítása (Due Diligence)
 • folyamatos jogi szolgáltatás jogi személyek részére (taggyűlés, tagok gyűlése, közgyűlés dokumentálása)
 • társaságok átalakulásának, megszüntetésének lebonyolítása
 • fentiekkel összefüggésben ellátjuk Ügyfeleink képviseletét a cégbírósági eljárásban.

A cégbejegyzési és változásbejegyzési eljárások illeték- és közzétételi díj-kötelesek.  A fizetendő illetékek és díjak eljárásonként és cégformánként változóak.

 • fizetési felszólítások kiküldése és fizetési meghagyások  kezdeményezése
 • jogi képviselet a követelések fizetési meghagyásos eljárásban illetve polgári peres úton való behajtásában
 • jogi képviselet a csődeljárásban és a felszámolási eljárásban

Jogi képviseletet, mely kiterjedhet

 • a gazdasági társaság és tagjai (részvényesei) közötti jogvitára
 • a tagok (részvényesek) egymás közötti jogviszonyában a társasági szerződéssel (alapszabállyal, alapító okirattal) kapcsolatos jogvitára
 • a társaság működésével összefüggésben keletkezett jogvitára
 • a gazdasági társaság legfőbb szerve által hozott határozat bírósági felülvizsgálatára
 • tényleges vállalatcsoport elismert vállalatcsoportként való működésének ténye bejegyzése iránti bírósági eljárásban

A témakör szakértői:
Dr. Herceg József
peti feje 3