A Társulás kiemelt szakterülete az ingatlanjog. Rendszeres tanácsadói vagyunk ügyfeleink gazdasági célú ingatlanvásárlásai és fejlesztési beruházásai terén. A Társulás többek között kereskedelmi, ipari, lakóparki beruházások létesítésével, irodaépületek üzemeltetésével, illetve eladás vagy bérbeadás útján történő hasznosításával és üzemeltetésével kapcsolatosan fejt ki jogi tanácsadói tevékenységet, amely felöleli az ingatlan megszerzésekor szükséges átvilágítási feladatok elvégzését, az ingatlan adás-vételi szerződés elkészítését, a földhivatali eljárásokat, a tervezési és/vagy építési vállalkozási szerződések elkészítését, irodaházak, üzletházak bérbeadásához általános bérleti szerződési feltételek elkészítését.

  • lakások, házak, társasházi öröklakások, garázsok, tetőterek üdülő- és lakótelek, mezőgazdasági ingatlanok adásvétele, cseréje, ajándékozása,
  • hagyatéki ügyek intézése,
  • társasházak alapítása, társasházak jogi képviselete,
  • telekalakítási és átminősítési eljárások,
  • ingatlankivásárlási megállapodások (eszköz- és cégvételek, ezen belül üzletrész- és részvényvásárlások, felszámolási, egyéb árverési kivásárlások)
  • illeték, személyi jövedelemadó és egyéb hatósági eljárásokban történő képviselet,
  • az ingatlanjog keretében az egyes szerződésekhez kapcsolódó egyes hatósági eljárások intézése (gyámhatósági eljárás, közigazgatási hatósági eljárás, földhivatali eljárás),
  • valamint a fentiekhez kapcsolódó peres gyakorlat folytatása

Ingatlanok adásvétele során figyelmet fordítunk a megbízó jogainak érvényesítésére, különös figyelemmel a hitel elemet tartalmazó jogügyletekre. Az ingatlanjogi ügyletek kapcsán tanácsadást nyújtunk a vagyonátruházás során felmerülő adó és illeték kötelezettségekről, illeték kedvezményekről és az illetékmentesség lehetőségéről. A Társaság tevékenységi köreihez tartozik az ingatlanfejlesztés terén nyújtott jogi tanácsadás, okiratszerkesztés.

A jogi szolgáltatásaink során vállaljuk az ingatlan átruházással kapcsolatos összes okirat elkészítését, különösen ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokra vonatkozó szerződések-haszonbérlet, jelzálogjog, használat, haszonélvezet elkészítése, társasházi alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ), házirend, szerkesztése, módosítása.

A témakör szakértői:
Dr. Herceg József
peti feje 3