A polgári jog szerteágazó joganyag, amelyhez szinte minden más jogág sok szállal kötődik. Irodánk ezen a hatalmas jogterületen belül szerződések és egyéb okiratok szerkesztésével, véleményezésével, szerződési konstrukciók kialakításával, követelések biztosítéki rendszerének kidolgozásával visszatérően foglalkozik. Kereskedelmi jellegű szerződések elkészítésében, véleményezésében (vállalkozási, megbízási, kereskedelmi ügynöki szerződések elkészítése stb.) folyamatosan közreműködünk. Gyakorlatunkban nem ritkák a dologi jogi, zálogjogi illetve a tulajdonjog védelmével, birtokvédelemmel kapcsolatos ügyek sem. Segítjük ügyfeleinket öröklési ügyekben, akár kapcsolódó szerződések elkészítésével, akár a hagyatéki eljárásban ellátott képviselettel.

Irodánk rendszeresen ellátja gazdasági társaságok és magánszemélyek perbeli jogi képviseletét polgári, közigazgatási, gazdasági, munkaügyi valamint esetenként családjogi perekben, és választott bíróságok előtti eljárásokban.

A témakör szakértői:
Dr. Herceg József
peti feje 3