Egyéb

  • Permalink Gallery

    Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

Várhatóan 2014 október elején újra megjelenik a „Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének  támogatása” című pályázati felhívás!

A 2012-es kiírás legfontosabb pontjait az alábbi táblában foglaltuk össze (ezekhez képest várhatóan nem lesznek lényegi változások)

Igényelhető vissza nem térítendő támogatás:

minimum: 3.000.000 Ft
maximum: 20.000.000 Ft

Elérhető támogatás: az összes elszámolható költség maximum 50%-a.

Az önrész saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat.

Kötelező vállalások:

Létszámtartás: a projekt befejezési évét közvetlenül követő egy üzleti évben a vállalat éves átlagos statisztikai létszámának értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá.
Marketing felelős kijelölése: a megvalósítási időszak végére kialakítja a vállalaton belüli, a vállalat marketing tevékenységéért felelős alkalmazott munkakörét és biztosítja annak betöltését.

Legfőbb pályázati feltételek:

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a pályázó bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.
Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek nem támogathatóak, de például az e régióban székhellyel, a régió területén kívül fiókteleppel rendelkező vállalatok ott megvalósuló projektjei igen.
Legalább két lezárt, teljes üzleti évvel kell rendelkeznie a társaságnak.

Támogatható tevékenységek:

Tanácsadás igénybevétele:

Vállalati stratégiai tanácsadás: stratégia kidolgozása; annak végrehajtásához szükséges folyamatok, feladatok, ütemezés, mérföldkövek, felelősök, döntési kompetenciák meghatározása; költségkalkulációk, beruházási igények felmérése.
Marketing tanácsadás igénybevétele, piackutatás, igényfelmérés: marketing- és piackutatás elvégzése, marketing eszközök kialakítása, elkészítése, az adott piaci helyzetre, igényekre történő adaptálása.
Vállalati folyamatmenedzsment támogatás: a külföldi értékesítést támogató napi, operatív folyamatok kialakítása (szoftverlokalizációs költségek, pénzügyi, számviteli szoftverek fordítási, helyi jogszabályi környezethez történő igazítás költségei).
Online megjelenéshez, e-kereskedelemhez kapcsolódó tanácsadás: piacspecifikus online megjelenés kialakítása.
Menedzsmentfejlesztési tanácsadás: vállalati menedzsment kompetenciák kijelölése, hiányzó szakértelem szervezeti kereteinek megteremtése, tanácsadói erőforrásokkal történő helyettesítése.
Szervezetfejlesztési tanácsadás: szervezeti keretek kialakítása, fejlesztése, a szükséges humánerőforrás biztosítása, szakértőkkel történő megtámogatása.
Logisztikai tanácsadás: külpiacspecifikus logisztikai információk beszerzése, partnerek felkutatása, bevonása.

Marketing munkatárs bérköltsége: munkaszerződés / megbízási szerződés szerinti alapbér és járulékai, a támogatott projektben való foglalkoztatás arányában, a végzett tevékenység mértékéig, egy évig.

Piacra jutás tevékenységhez kapcsolódó igénybe vett szolgáltatások díja:

vásárokon, kiállításokon való […]

Egy hónapon belül kiírják az új uniós fejlesztési időszak első pályázatait

Egy hónapon belül kiírják az új uniós fejlesztési időszak első pályázatait! Várhatóan az eredetileg tervezettnél korábban, heteken belül kiírják a 2014-2020 közötti új uniós fejlesztési időszak első pályázatait. Az október közepe-vége helyett a feltételek készen állnak arra, hogy a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében az első pályázatok nyár végén, ősz elején megjelenjenek. A pályázatok a mikro-, kis- és középvállalkozások beruházásainak fejlesztését célozzák.

Alaptörvény-ellenes lehet a gyorshajtási bírság, ha hiányos a fotó

Csendben meglapult a az Alkotmánybíróság honlapján a 3174/2014. (VI. 18.) számú AB határozat.
Nem sokan kapják fel a fejüket erre az AB határozatra, sőt gyakorló ügyvédek is csak unalmukban pörgetik át a döntés rendelkező részét, azonban aki egy kicsit beleolvas a határozat 17. bekezdésébe, az az autózó tömegeket érintő egyik leglényegesebb kérdésre kaphat az eddigiektől merőben eltérő választ.
Az alkotmányjogi panasz azért került benyújtásra, mert a Hatóság szerint az Indítványozó gépkocsijával az M1 autópályán a megengedett 130 km/h sebesség helyett 182 km/h sebességgel közlekedett. A szabályszegésről fényképfelvétel készült, a Vas Megyei Rendőrfőkapitány pedig a rendelkezésre álló felvétel alapján 45 000,- Ft közigazgatási bírságot szabott ki. A gépkocsivezető nem hagyta annyiban a dolgot, mivel egyrészt nem hajtott a megengedett sebességnél gyorsabban az adott útszakaszon, másrészt megállapította azt is, hogy a bizonyítékként a határozat mellékletét képező fényképfelvétel a megengedett sebességet nem tartalmazta.
A helyszínen megengedett legnagyobb sebességet jogszabályi előírás alapján minden fényképfelvételnek tartalmaznia kell. Jó érzékkel vették észre a gépkocsivezető jogi képviseletét ellátó ügyvédi iroda munkatársai, hogy a fotó  A gépjárműről és annak hatósági jelzéséről felvételt készítő eszközre vonatkozó követelményekről szóló GKM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt feltételeknek maradéktalanul nem felelt meg. Ha ugyanis 80 km/h sebességgel közlekedünk, nem mindegy, hogy azt 50km/h vagy 90km/h sebességkorlátozó táblánál tesszük, a fényképfelvételből pedig a Hatóság számára nem derülhet ki, hogy mekkora megengedett sebességgel haladhattunk volna még jogszerűen az adott útszakaszon.

A gépkocsivezető keresetét a Fővárosi Törvényszék elutasította, mivel a határozat jogszabálysértő jellegét nem látta megállapíthatónak. Mind a Rendőrfőkapitányság mind a Törvényszék indoka az volt, hogy igaz ugyan, hogy a megengedett sebességet a fényképfelvétel nem tartalmazta, de ezt az információt az úgynevezett „települési naplóból” lehet pótolni, amely naplót a rendőr az ellenőrzés helyén és idején vezet és állít ki, és […]

Dr. Herceg Ügyvédi Iroda